htc_logo
bia_web1
nha1
nha2
nen1
nen2
nen3
i_home
binh_phuoc
maxresdefault
h00001
h0002
banner-22122020-1
11111
h003
ddaf54305a78a826f1691
db3c895f871775492c063
ba1
ba3

Công ty HTC Sài Gòn sẵn sàng vào giai đoạn bình thường mới

     Sau một thời gian dài thực hiện nghiêm quy định giãn cách của UBND TP về phòng chống dịch Covid 19 và thực hiện phương án 3 tại chỗ. Ngày 01/10/2021 sau khi có chỉ thị của UBND TP về thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới Toàn bộ cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã tiếp nhận thông tin với tinh thần phấn khởi sau hơn 120 ngày thực hiện giãn cách - vượt qua bao khó khăn luôn đồng hành cùng Cư dân - Khách hàng thực hiện tốt công tác Phòng chống đại dịch Covid 19.

     Để chuẩn bị cho giai đoạn mới này Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng phương án áp dụng công nghệ 5K ngay trong cả thời gian giãn cách để cố gắng ổn định, duy trì hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo hoạt động thông suốt trong thời gian diễn ra đại dịch mọi chỉ đạo, thông tin từ các cấp đều được thông suốt không gián đoạn. Khi chuyển sang giai đoạn mới Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh và duy trì hơn nữa các ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản lý doanh nghiệp đặc biệt Doanh nghiệp đã đồng loạt áp dụng phần mềm quản lý 1Office bắt đầu từ 01/10/2021 cho toàn bộ công ty và thực hiện tốt công tác hoạt động theo mô hình 5K " Không giảm hiệu suất, Không gián đoạn, Không bỏ quên, Không lãng phí, Không khoảng cách"

eucalyptus_vintage_wedding_mood_board_inspiration_photo_collage


công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà HTC Sài gòn