htc_logo
bia_web1
nha1
nha2
nen1
nen2
nen3
i_home
binh_phuoc
maxresdefault
h00001
h0002
banner-22122020-1
11111
h003
ddaf54305a78a826f1691
db3c895f871775492c063
ba1
ba3

Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành Cụm nhà chung cư Mosco Tower

      Để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành Cụm nhà chung cư đủ năng lực, uy tín đồng hành tổ chức tiếp nhận bàn giao và quản lý vận hành chung cư Mosco Ban quản trị đã tổ chức mời thầu công khai với các tiêu chí yêu cầu phù hợp với chung cư của mình và đã tổ chức cho Hội nghị chung cư cho các đơn vị được lựa chọn trình bày thuyết trình phương án trước cư dân đồng thời cho cư dân tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm để quyết định lựa chọn. Công ty Quản lý tòa nhà HTC Sài Gòn đã được quý cư dân bỏ phiếu lựa chọn với tỷ lệ cao nhất.

    Ngày 18/04/2021 Công ty HTCSG và BQT cụm nhà chung cư đã tiến hành tổ chức buổi lễ chính thức ký kết hợp đồng dịch vụ QLVH nhà chung cư theo các nội dung điều khoản đã được 2 bên trao đổi và thống nhất.44dd12be4f4cbd12e45d8

mc1

công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà HTC Sài gòn