htc_logo
bia_web1
nha1
nha2
nen1
nen2
nen3
i_home
binh_phuoc
maxresdefault
h00001
h0002
banner-22122020-1
11111
h003
ddaf54305a78a826f1691
db3c895f871775492c063
ba1
ba3

Những tranh chấp chủ yếu ở các chung cư hiện nay.

 Sau nhiều phát triển, loại hình nhà ở Chung cư là một lựa chọn tối ưu cho những thành phố đang phát triển, hiện đại văn minh và đã giải quyết rất nhiều chỗ ở cho người dân nhưng bên cạnh đó đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đặc biệt tranh chấp kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết cư dân khiếu kiện khắp nơi và chủ yếu trên mấy vấn đề như sau:

- Tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân: Thi công sai thiết kế, chiếm dụng quỹ bảo trì, Hồ sơ pháp lý không đủ, chiếm dụng và khai thác diện tích sở hữu chung, diện tích hầm xe. Chậm sổ đỏ...chậm bàn giao công tác QLVH, chậm bầu BQT...v.v..
- Tranh chấp cư dân với BQT: Không minh bạch quỹ bảo trì, lợi ích nhóm, trình độ quản lý kém, không có hoặc không thực hiện đúng quy chế tài chính và quy chế hoạt động của BQT đã được HNNCC thông qua. Và đặc biệt làm việc không có Tâm vì lợi ích chung của Cộng đồng. Hứa nhiều nhưng không làm.
- Tranh chấp cư dân và đơn vị quản lý: Chất lượng dịch vụ không đảm bảo so vơi phí cư dân đóng góp, Lựa chọn mời thầu chấm thầu không minh bạch, không thông qua cư dân. Báo giá thấp để trúng thầu xong cắt bớt dịch vụ hoặc thả nổi dịch vụ. Quy mô doanh nghiệp nhỏ thiếu kinh nghiệm cư dân ý kiến nhiều không xử lý- Không minh bạch tài chính - cùng lợi ích với Ban quản trị và v..v...
👉Ai là người chịu thiệt: Cư dân
👉Thật đau đầu sống ở chung cư....
174d264b-95c6-492f-af94-3dc4a0e69935
công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà HTC Sài gòn