htc_logo
bia_web1
nha1
nha2
nen1
nen2
nen3
i_home
binh_phuoc
maxresdefault
h00001
h0002
banner-22122020-1
11111
h003
ddaf54305a78a826f1691
db3c895f871775492c063
ba1
ba3

Phân khúc khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ

  Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở các chung cư, tòa nhà, trung tâm thương mại từ 01/04/2021 Công ty Quản lý tòa nhà sẽ đi vào chuyên sâu 2 phân khúc A và B với từng phân khúc sẽ áp dụng quy trình hợp lý hơn để có thể phục vụ tất cả các nhu cầu của các Ban quản trị, cư dân và khách hàng để góp phần vào sự ổn định của công ty và ngày càng chuyên nghiệp hơn:

- Phân khúc hạng A: Dành cho các khu cao cấp mức phí quản lý từ 10.000 đ trở lên.

- Phân khúc hạng B: Dành cho các khu có mức phí từ 9.000 đ trở xuống.

h00001

h003

công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà HTC Sài gòn