htc_logo
bia_web1
nha1
nha2
nen1
nen2
nen3
i_home
binh_phuoc
maxresdefault
h00001
h0002
banner-22122020-1
11111
h003
ddaf54305a78a826f1691
db3c895f871775492c063
ba1
ba3

Khối dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng - Đồng hành phát triển

    Trước tình hình nhiệm vụ và yêu cầu của khách hàng đặc biệt là các tòa nhà văn phòng cao cấp, hệ thống kỹ thuật phức tạp, hiện đại...Công ty quản lý HTC Sài Gòn đang chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ đề ra -

toa-nha-ipc-tower-nguyen-van-linh

công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà HTC Sài gòn