htc_logo
bia_web1
nha1
nha2
nen1
nen2
nen3
i_home
binh_phuoc
maxresdefault
h00001
h0002
banner-22122020-1
11111
h003
ddaf54305a78a826f1691
db3c895f871775492c063
ba1
ba3

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

QUY TRÌNH AN NINH

- Nội quy phòng cháy chữa cháy toà nhà, và các biểu mẫu

- Quy trình tuần tra bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu

- Quy định huấn luyện về an toàn, PCCN, và các biểu mẫu

- Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hoá, và các biểu mẫu

- Quy trình kiểm soát khách, nhân viên, và các biểu mẫu

- Nội quy bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu

- Quy trình xử lý sự cố bảo vệ

- Quy định quản lý và sử dụng dụng cụ bảo vệ

- Quy trình xử lý tình trạng khẩn cấp

- Quy trình giữ xe ô tô

- Quy trình giữ xe máy.


QUY TRÌNH VỆ SINH


- Quy định lập kế hoạch vệ sinh toà nhà, và các phụ lục

- Kế hoạch vệ sinh khu ngoài toà nhà

- Kế hoạch vệ sinh khu tiền sảnh, hành lang, lối đi chung của các tầng

- Kế hoạch vệ sinh khu nhà vệ sinh chung của các tầng

- Kế hoạch vệ sinh khu cầu thang bộ, thang máy toà nhà

- Kế hoạch vệ sinh khu vực văn phòng

- Kế hoạch vệ sinh khu bãi đỗ xe toà nhà

- Quy định quản lý rác toà nhà.

Hình ảnh có liên quan


công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà HTC Sài gòn